इलाम नगर क्षेत्रमा गुड्ने टेम्पोको भाडादर निर्धारण

इलाम नगर क्षेत्रमा गुड्ने टेम्पोको  भाडादर निर्धारण


इलाम: इलाम नगर क्षेत्रमा गुड्ने टेम्पोको भाडादर निर्धारण गरिएको छ । बिहिबार नगरमा भएको छलफल पछि भाडादर निर्धारण गरिएको हो । थप विवरण नगरले प्रकाशन गरेको सूचनामा छ ।