लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम सार्वजनिक

लोक सेवा आयोगको पाठ्यक्रम सार्वजनिक


काठमाण्डौ: लोक सेवा आयोगले स्थानीय तह अन्तर्गतका अप्राविधिक तर्फ विभिन्न तहको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको पाठ्यक्रम सार्वजनिक गरेको छ । यस्तो छ लोक सेवा आयोगको विभिन्न तहको पाठ्यक्रमस्

१।स्थानीय तह अन्तर्गतका अप्राविधिक तर्फ चौंथो तहका सहायक ९प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह० तथा सहलेखापाल ९प्रशासन सेवा, लेखा समूह० पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रमको हेर्नका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

२।स्थानीय तह अन्तर्गतका अप्राविधिक तर्फ पाँचौं तहका सहायक ९प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह०, लेखापालरआन्तरिक लेखापरीक्षकरलेखा सहायक ९प्रशासन सेवा, लेखा समूह० तथा सहायक ९न्याय सेवा, कानून समूह० पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रमको हेर्नका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

३। लोक सेवा आयोग
स्थानीय तह अन्तर्गतका अप्राविधिक तर्फ छैठौं तहका अधिकृत ९प्रशासन सेवा, सामान्य प्रशासन समूह० तथा अधिकृतरआन्तरिक लेखापरीक्षक अधिकृतरलेखा अधिकृत ९प्रशासन सेवा, लेखा समूह० पदहरुको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रमको हेर्नका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

४। लोक सेवा आयोग

स्थानीय तह अन्तर्गतका अप्राविधिक तर्फ छैठौं तह, अधिकृत (न्याय सेवा, कानून समूह) पदको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको लागि पाठ्यक्रमको  हेर्नका लागि यो लिंकमा क्लिक गर्नुहोस्

काठमाण्डु टुडे